តម្លៃ​សម្ភារៈ​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ងើបឡើង​បន្តិច​បន្តូច​នៅក្នុង​ខែសីហា​នេះ

0
37

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃ​សម្ភារៈ​សំណង់​ស្ទើរ​គ្រប់​ប្រភេទ នៅតាម​ទីផ្សារ​កម្ពុជា មានការ​ប្រែប្រួល​បន្តិច​បន្តូច ខណៈ​តម្លៃ​សម្ភារៈ​ការិយាល័យ គ្រឿងសង្ហារិម និង​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​ស្ថិតក្នុង​សភាព​ទ្រឹង។

តម្លៃ​មុខទំនិញ​ទាំងនេះ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​ទិន្នន័យ​ជា​ផ្លូវការ របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គោលនយោបាយ នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុង​ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នេះ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here